logo enkel.jpg

De 36ste TITANIC - rit wordt ingericht door R.T.Titanic Kasterlee vzw op 2 november 2019 en zal starten te Merksplas.

  1. PROGRAMMA

Timing

02 - 09 - 2019    09u00   aanvang inschrijvingen .

30 - 10 - 2019    24u00   Sluiting van de voorinschrijvingen.

02 - 11 - 2019    17u00   Opening van het secretariaat

                                    Aanvang administratieve en technische controle met schriftelijke briefing

                                    In ’t Hofke, Hoekeinde 28, 2330 Merksplas.

                        18u45   Sluiting administratieve controle eventueel gevolgd door de mondelinge briefing.

                        18u50   Affichering van de lijst “Deelnemers toegelaten tot de start”.

                        19u01   Start van de eerste wagen voor het eerste deel.

                                    In ’t Hofke, Hoekeinde 28, 2330 Merksplas

                         +21u50  Start van de eerste wagen voor het tweede deel.

                                    In ’t Hofke, Hoekeinde 28, 2330 Merksplas

                         +23u40  Voorziene aankomst eerste deelnemer eindplaats.

                                    In ’t Hofke, Hoekeinde 28, 2330 Merksplas

Uitslagen

Officiële uitslag 15 minuten na aankomst laatste deelnemer.

Definitief officiële uitslag 30 minuten na officiële uitslag.

Prijsuitreiking  15 minuten na de definitief officiële uitslag.

Permanentie

Voor de wedstrijd:         Gitte De Beuckelaer, Taxandrialaan 15, 2330 Merksplas –                                                    e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.     

Tijdens de wedstrijd:     Eetcafé In ‘t Hofke, Hoekeinde 28, 2330 Merksplas - Tel: 0497/83.32.37.

  1. ORGANISATIE

De 36ste TITANIC - rit wordt verreden in de klassen recreatie, toerisme, sport en komt in aanmerking voor het regionaal VAS kampioenschap, het provinciaal kampioenschap van de provincie Antwerpen en diverse andere provincies, en het R.T. Titanic clubkampioenschap.

Art. 1.2 Inrichtende club

R.T.Titanic Kasterlee vzw,         p/a Kris Peeters, Provinciebaan 72 – 2470 Retie.

                                               Tel. 014 67 20 67          Fax. 014 67 27 02         E-mail. Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Voorzitter:                                Verhoeven Kristof                               

Secretaris:                                Peeters Kris    

Art. 1.3 Officials van de wedstrijd

Wedstrijdleiding

Wedstrijdleider:                                                 De Beuckelaer Gitte                  licentie 2019/428

Secretaris van de wedstrijd:                              Peeters Kris                             licentie 2019/031

Relatie deelnemers recreatie + toerisme:           Nuyts Benny                             licentie 2019/440

Relatie deelnemers sport                                  Holemans Patrick                     licentie 2019/033

Feitenrechter alcoholcontrole                            Diktus Franky                            licentie 2019/462

 

College van sportcommissarissen VAS

Voorzitter                                                                           Annemans Yvo                         verg. 101

Lid                                                                  Verbaeten Cindy                       verg. 142

 

Technische commissie VAS  

Verantwoordelijke                                                           Philippe Vande Casteele           verg. 208

Leden                                                              Herman Oliviers                        verg. 217

                                                                       Sanne Vande Casteele              verg. 261                                                                                       

  1. BIJZONDERE BEPALINGEN

 

Art. 2 Omschrijving van de rit

Voor de 3 klassen (recreatie, toerisme en sport) bestaat de rit uit 2 delen met een totale afstand van 100 kilometer.

Art. 7 Inschrijvingen

De aanvraag tot deelname moet volledig ingevuld en ondertekend toekomen via de website; www.titanic.be en dit vóór 30 - 10 - 2019 om 24 uur. Maximaal 100 teams worden toegelaten tot de start. Prioriteit zal verleend worden aan de vooraf ingeschreven teams.

Het inschrijvingsrecht bedraagt 30,00 EUR. De betaling gebeurt met contant en gepast geld aan de inschrijvingstafel. Een persoonlijke dagtoelating kan aan de inschrijvingstafel bekomen worden en kost 15,00 EUR per persoon.

Verzekeringsmaatschappij: AXA INDUSTRIES NV - polisnummer 700.558.685

Art. 9 Tijden en tussenstanden / officieel uithangbord

Het uithangbord bevindt zich aan de inschrijftafel In ‘t Hofke.

Art. 10 Roadbook

Volgende navigatiesystemen worden gebruikt:

- Recreatie: eenvoudige bol pijl en eenvoudig ingetekende lijn op kaart 1/25.000

-Toerisme: gewone en gestileerde bol pijl opdrachten, visgraat, blinde lijn, ingetekende lijn met blokkades, eenvoudige pijlenrit en eenvoudige puntenrit op kaart 1/25.000

-Sport: gewone en gestileerde bol pijl opdrachten, visgraat, pijlenbenadering, ingetekende lijn met blokkades, pijlenrit, puntenrit, blinde lijn en ingetekende lijn met pijlopdrachten.

Art. 16 Prijzen en bekers

De prijsuitreiking zal plaatsvinden volgens de timing In ‘t Hofke.

Art. 26 Alcoholcontrole

De aangestelde feitenrechter kan voor en/of tijdens de wedstrijd alcoholcontroles uitvoeren. De Belgische wegcode  laat max. 0,22 mg/l of 0,5 promille toe. De sportfederatie hanteert een nul tolerantie (0,00 sportreglement hoofdstuk 4 algemene voorschriften art.2 punt 6). D.w.z. alcoholgehalte moet 0,00 promille zijn. Indien de eerste  test positief is wordt een tweede test uitgevoerd met het “pijpje” zodat de juiste hoeveelheid gekend is. Bij een positief resultaat volgt een onmiddellijke buitenwedstrijdstelling, de copiloot kan/mag het stuur niet overnemen. Gebruikt ademtoestel: ALCO-Sensor-FST serienummer: 071333 en 071328, met geldig ijkingscertificaat, afgeleverd door het Belgisch meetinstituut.

Varia

Dit particulier reglement is gebaseerd op het sportreglement rittensport. Voor het volledige reglement rittensport zie VAS sportreglementen 2019, de Rittensportgids  en de Federatie voorschriften en mededelingen.

De juiste omschrijvingen van de trajecten per klasse worden meegedeeld in de schriftelijke briefing en/of het roadbook.

Last minute info zal meegedeeld worden bij de start tijdens een mondelinge briefing.

Deze rit kwam tot stand dankzij de medewerking van de Gouverneur van de provincie Antwerpen, de gemeenten Merksplas, Turnhout, Beerse, Vosselaar en Hoogstraten.

Bijzonder wedstrijdreglement goedgekeurd op 14.09.2019 onder nummer B.W.2019.040.1409 door

Jos Goessens voor de VAS Sportcommissie.  Aantal blz. : 2.