kris

 

 

Beste Titanicer,

We hadden liever met een positief bericht gekomen in deze rare tijden maar we moeten jullie helaas het zeer droeve bericht brengen dat Kris Peeters vanmorgen overleden is. Kris sukkelde al een tijdje met zijn gezondheid maar heeft deze strijd niet kunnen winnen. Hij is zachtjes ingeslapen in het St. Elisabethziekenhuis te Turnhout. Dit is een bijzonder zware slag voor R.T. Titanic, waar Kris toch als onze vertrouwde secretaris, drijvende kracht en medestichter een zeer groot deel van zijn leven op een zeer gedreven manier aan gewijd heeft. Ook bij de VAS en PAK Antwerpen leverde Kris steeds opnieuw een grote bijdrage. Niet enkel een groot verlies voor de club, maar voor veel leden gaat ook een goede vriend verloren...

Onze gedachten gaan in het bijzonder ook uit naar Tim, Leen, Rony en de kleinkinderen van Kris. Wij wensen hen zeer zeer veel sterkte toe met het verlies.

Omwille van de corona beperkingen wordt de afscheidsplechtigheid in besloten kring georganiseerd.

De rouwkaart kan u hier bekijken.